Hakkımızda

İstanbul Gedik Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (İGUAB) 2013 yılında Gedik Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulmuştur. Merkezimiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi binası içinde faaliyetlerini sürdürmektedir.  AB-Türkiye ilişkilerinin yanında, Avrupa kültürü,  kimliği, normları, kurumları, siyaseti, hukuku, tarihi ve ekonomisi hakkında üniversitede ve kamuoyunda  farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.

Bu amaç çerçevesinde Merkez, Avrupa Çalışmaları alanına katkı sunacak disiplinlerarası araştırma ve projeler yapmayı ve Avrupa kültürü ve entegrasyon  sürecinin çok boyutlu yapısının teorik ve pratik olarak daha iyi anlaşılması için çeşitli faaliyetler gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.  Avrupa işbirliği ve yurtdışında eğitim ile güçlü bir şekilde özdeşleştirilen Erasmus+  programlarının uygulayıcısı olarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla stratejik ortaklıklar ve kurumsal işbirlikleri kurmak, AB gençlik ve eğitim politika reformları için destek sağlayabilecek kuruluşlara yapılandırılırmış diyalog projeleri geliştirmek ve öğrenme hareketliliğini teşvik eden çeşitli faaliyetler ve projeler hazırlamak ve bu tür faaliyetleri desteklemek de Merkez’in diğer amaçları arasındadır.