Merkezin Faaliyet Alanları

İstanbul Gedik Üniversitesi Karşılaştırmalı Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi, yabancı ülkelerin hukuk sistemlerini, temel kanunlarını, yargısal içtihatlarını ve öğretilerini, Türk hukuku ile karşılaştırarak, Türk hukukunun bilimsel anlamda ilerlemesine katkı sunabilecek karşılaştırmalı hukuk çalışma ve araştırmaları yapmak; varılan sonuçları kamuoyu ile paylaşarak alenileştirmek amacıyla hareket etmekte ve bu kapsamda faaliyet göstermektedir. Merkez, böylece hukuki uygulamalarda, inceleme ve araştırmalarda karşılaştırmalı hukukun bir bilim dalı olarak gelişimine katkıda bulunarak, hukuki problemlerin karşılaştırmalı hukukun desteği ile çözülmesini hedeflemektedir.

Bu bağlamda, İstanbul Gedik Üniversitesi Karşılaştırmalı Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi, karşılaştırmalı hukukun gelişimine hizmet edecek ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenler, seminerler, konferanslar, paneller ve sertifikalı programlar yaparak kamuyu bilgilendirir.

Aday Bilgi
💬 Bilgi almak istiyorum.
Gedik Üniversitesi
Merhabalar 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz ?