Merkezin Faaliyet Alanları

Merkez aşağıdaki faaliyetleri yürütmeyi planlamaktadır:

a) Kadın sorunları ve toplumsal cinsiyet ile ilgili her konuda yurtiçinde ve yurtdışında araştırma, inceleme projeleri hazırlamak, uygulamak ve bu gibi çalışmaları desteklemek,

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde kadın sorunları ve toplumsal cinsiyet ile ilgili konferanslar, kongreler, kurslar ve seminerler düzenlemek,

c) Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın sorunları ve toplumsal cinsiyet ile ilgili ders ve seminerler vermek,

d) İstanbul Gedik Üniversitesi’nin farklı birimlerinde kadın konularında yapılan bilimsel çalışmaları desteklemek, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini toplumsal cinsiyet konusunda araştırma yapmaya özendirmek,

e) Kamu kuruluşları, diğer tüzel kişiler ile özel kişilerden gelecek isteklere göre araştırma ve incelemeler yapar, danışmanlık hizmeti vermek,

f) Yayınlar yapmak ve yapmaya teşvik etmek,

g) Kadın sorunları ve toplumsal cinsiyet konularında kitaplık, arşiv oluşturmak,

h) Her türlü faaliyetiyle ilgili olarak yerli ve yabancı kuruluşlar ile işbirliği yapmak.