Merkez Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Deniz Ünan Göktan
Müdür
Öğr. Gör. Handegül Demirhan
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Şişman
Üye