Program Başkanının Mesajı

Adalet bölümü, iki senelik eğitimin sonunda, tarihin her döneminde popüler bir iş sahası olarak bilinen ‘hukuk’ alanında çalışma fırsatı veren bir bölümdür. Bölümümüz, akademik kaliteden taviz vermeden bu alanda gerekli olacak mesleki bilgi ve beceriyi kazandırarak ve mezuniyet sonrasında geniş bir meslek yelpazesi sunarak, hukuk alanında çalışmak isteyen öğrenci adaylarının kariyer hedeflerinin gerçekleşmesine katkıda bulunmaktadır. Hukuk nosyonunun kazanılması için gerekli olan tüm dersler, interaktif metotlar kullanılarak, öğrenciyi merkez alan bir yaklaşımla anlatılmaktadır.

Öğr. Gör. Esra Pınar YILMAZ BİLGİN