Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Şenay Kocakoyun Aydoğan
Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı, Bilişim Güvenliği Teknolojisi Program Başkan Vekili
Öğr. Gör. Turgut Pura
Bilişim Güvenliği Teknolojisi
Öğr. Gör. Bülent Türkeli
Bilişim Güvenliği Teknolojisi