Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Şenay Kocakoyun Aydoğan
Bilişim Güvenliği Teknolojisi
Öğr. Gör. Turgut Pura
Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkan Vekili, Bilişim Güvenliği Teknolojisi Program Başkanı
Öğr. Gör. Bülent Türkeli
Bilişim Güvenliği Teknolojisi