Danışma Kurulu

DANIŞMA KURULU

  • Dr. Öğr. Üyesi Şenay Kocakoyun AYDOĞAN (Bilişim Güvenliği Teknolojisi Program Başkanı)
  • Öğr. Gör. Turgut PURA
  • Öğr. Gör. Kerem ÇINAR (Bilgisayar Programcılığı Prog. Bşk.)
  • Dr. Ali GÜNEŞ (Limunis Information Technology, Kurucu)
  • Murat AKZEYBEK (Allianz Sigorta, Uzman Yazılım Mühendisi-BT Danışmanı)
  • Tuncay BOZOĞLU (ING Bank, Sistem Yöneticisi)
  • Poyraz ALKAN (STI Partners Teknoloji Hizmetleri A.Ş., Kıdemli Yazılım Uzmanı)