Müdürün Mesajı

İstanbul Gedik Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu 2020 yılında kurulmuş olup üniversitemiz Kartal kampüsünde eğitim faaliyetlerini yürütmektedir. 2015-2020 yılları arasında İstanbul Gedik Üniversitesi Meslek Yüksekokulunun programlarından birisi olarak faaliyet gösteren Adalet Programımız, 2020 yılından beri Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde ve hukuk fakültesi ile yakın işbirliği ve sıkı bağlar içerisinde eğitim veren bir programa dönüşmüştür.

İstanbul Gedik Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu, kamu ve özel sektörde yargı ve adalet hizmetleri alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların çeşitli kademelerinde yardımcı personel ihtiyacını karşılamak üzere vasıflı elemanlar yetiştirmek amacıyla eğitim vermektedir.

Adalet Meslek Yüksekokulu mezunları, Adalet Bakanlığı bünyesinde mahkemelerde yazı işleri müdürü, zabıt kâtibi, mübaşir olabilir; icra müdürlüğü ve müdür yardımcılığı görevleri başta olmak üzere, icra dairelerindeki tüm yazı işlerine ilişkin görevleri üstlenebilirler. Ceza infaz kurumlarında cezaevi müdürü, müdür yardımcısı ve katiplik gibi görevleri yerine getirebilirler. Noterliklerde noter katibi olabilirler. Avukatlık bürolarının gerek yazı işlerinde gerekse takip işlerinde ihtiyaç duyduğu yardımcı elemanlar adalet meslek yüksekokullarınca yetiştirilmektedir. Ayrıca, bankacılık ve finans sektöründe, çeşitli kamu kurumları ile özel kuruluşlarının hukuk birimlerinde de istihdam olanağı bulabilirler.

Oldukça geniş bir istihdam alanına sahip olan adalet mezunlarının, üstlendikleri görevleri dikkate aldığımızda diyebiliriz ki, adalet mekanizmasının işleyişini sağlayan mahkemeler, savcılıklar, icra daireleri, hukuk büroları, noterlikler, cezaevleri gibi temel birimlerde görev alacak olan mezunlarımız ülkemizde adaletin tesisinde önemli bir rol üstlenmektedirler.

Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin öğrendiklerini pratiğe aktarabilmelerini, bilgi ve becerilerini uygulamaya koyabilmelerini sağlamak amacıyla en az 20 günlük bir staj dönemi öngörülmüştür. Öğrencilerimiz, adliyelerde, hukuk bürolarında staj yaparak, edindikleri bilgileri adalet hizmetlerinin işleyişi içerisinde bizzat deneyimleme imkanına kavuşmaktadır.

Tüm bunların yanında, Adalet Meslek Yüksekokulu mezunları, istedikleri takdirde ve şartları sağlamaları halinde DGS sınavına girip gerekli puanları alarak Türkiye’deki hukuk fakültelerine geçiş yapabilmektedir. İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi saygın eğitim kadrosuyla Adalet Meslek Yüksekokulu ile güç birliği içinde olarak hukuk fakültesine geçiş yapmak isteyen öğrencilere burs ve birtakım imkanlar sağlamaktadır.

Adil bir toplum için en temel gerekliliklerden birisi, sağlıklı bir adalet/yargı mekanizmasının yaratılmasıdır. Bu mekanizma, kurumları ve kuralları ile bir bütün olsa da, neticede onu işleten insanlardır. Bu nedenle, bu mekanizmanın işleyişinde rol alan, farklı görevler üstlenmiş tüm bireylerin, mesleklerini en iyi biçimde yerine getirebilmeleri için gerekli eğitimi almış olmaları kadar, hukukun üstünlüğü, insan hakları, demokrasi, laiklik ve eşitlik gibi temel değerleri ve ilkeleri içselleştirmiş olmaları da çok önemlidir.

İstanbul Gedik Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu, adalet mekanizmasının işletilmesinde önemli görevler üstlenecek kişilerin yetiştirilmesi gibi ciddi ve ağır bir sorumluluğu üstlenmiş olduğunun bilinciyle, öğrencilerini, hem mesleki bilgi ve becerileri bakımından hem de düşünsel yetkinlikleri bakımından çok yönlü olarak geliştirme kaygısı, amacı ve vizyonu ile eğitim veren bir okuldur. Tüm üniversite adayı arkadaşlarımızı bu vizyon ve amaçları birlikte gerçekleştirmek üzere Üniversitemizde birlikte araştırmaya, birlikte öğrenmeye davet ediyor, her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum.