Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Şişman
Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. N. Dilşat Kanat
Ortak Dersler Bölümü

Diğer Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Adnan Şişman
Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çekiç
Öğr. Gör. Merve Turhan