Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Şişman
Bölüm Başkanı

Diğer Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Adnan Şişman
Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çekiç
Öğr. Gör. Merve Turhan