Müdürün Mesajı

Sevgili Gençler, Değerli Öğrencilerimiz

Ülkemizin sanayisi her geçen yıl hızla gelişmektedir. Buna paralel olarak ileri teknoloji alanlarında sağlam bilgi ve beceriye sahip, konularında uzman insan alt yapısına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu gereksinimin karşılanması için lisansüstü seviyesindeki programların geliştirilmesi, disiplinler arası çalışma, etkileşim ve araştırmaların da artırılması gerekmektedir. Katma değeri yüksek olan ürünleri tasarlayıp üretebilmesi ve uluslararası alanda pazarlayabilmesi için yenilikçi, yaratıcı ve araştırmacı uzman mühendis ve akademisyenlerin yetiştirilmesi kaçınılmazdır. Teknolojik gelişmelerin öğrenilmesi ve kendi ülkemizde uygulamaya konulması, hem ülkemizin ileri teknoloji alanında gelişmesine yardımcı olacak, hem de dışa bağımlılığı azaltacaktır.

Hedefimiz olan Üniversite-Sanayii iş birliği, teknolojik gelişmenin yanı sıra, ülkemizin problemlerini çözülmesini, yüksek yaşam seviyesini, yeni iş olanaklarını, uluslararası rekabet gücünü, doğal çevrenin korunması ile sürdürülebilir bir yaşamı sağlayacaktır.

Enstitümüzde verilen lisansüstü eğitimlerin amacı, fen, mühendislik, mimarlık  alanlarında yüksek lisans ve doktora öğretimi yaptırmak ve mezunlarını, bilim ve teknolojinin sınırlarını zorlayan, sürekli gelişmeyi izleyip değerlendiren, ülkemizin ve dünyamızın teknolojik gelişmesine katkı sunabilen, araştırıcı ve yaratıcı nitelikli bireyler olarak ulusal ve uluslararası topluma kazandırmaktır.

Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı bildiriyor, üstün başarılar diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla.