Mühendislik Yönetimi (İngilizce)

Program Tanımı

Mühendislik Yönetimi (İngilizce) Yüksek Lisansı, proje, inşaat, malzeme, işgücü, makine, para, enerji ve bilginin verimli kullanımını ve yönetimini sağlamak için yöntem ve tekniklerin uygulaması üzerine yoğunlaşan bir programdır. Disiplinlerarası eğitim veren bu programda öğrencinin lisans uzmanlığına göre yönetim alanında farklılaşabilmesi için Stratejik Yönetim, Büyük Veri Yönetimi, Risk ve Kriz Yönetimi, İnşaat Yönetimi, Proje Yönetimi gibi dersler ile öğrenciyi merkezine alan bir kariyer olanağı ile sağlanmaktadır.

Bu programda mühendislik diplomasına sahip adayların günümüz ve yeni nesil teknolojiler ile stratejik ve operasyonel kararlar vererek, küreselleşen dünyada rekabeti yakalayabilen, teknik bilgi ve beceriler ile donanmış yöneticiler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Disiplinlerarası olan bu programda sektör ve faaliyet alanı sınırı olmadığı için mezunlar, kamu ve özel sektörde istihdam olanağı bulabilmekte, mühendislik uygulamaları ile yönetim gereken her alanda çalışabilmektedir.

Program Yapısı

Mühendislik Yönetimi (İngilizce) tezli yüksek lisans programı toplam 21 kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak notlandırılır. Tezli yüksek lisans programının süresi en az dört, en çok altı yarıyıldır. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dahil edilir.

Online Başvuru Formu İçin Tıklayınız