Makine Mühendisliği Tezli YL

Program Tanımı

Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programının amacı, bir mekanik veya ısıl sistemin tasarımını belli bir sistematik içinde gerçekleştirebilecek, bu alanlarda bir mühendislik problemini modelleyip ilgili matematik araçlarla çözüme ulaşabilecek, disiplinler arası araştırma yapıp özgün teknolojik çözümler ortaya koyabilecek, teknolojik tasarımlara ilişkin kuramları uygulayarak yeni ürünler yaratabilecek; çağdaş teknolojik bilgilere, bilimsel araştırma yöntemleri ve etik bilgisine sahip profesyonel araştırmacı mühendisler yetiştirmek olarak özetlenebilir.

Makine Mühendisliği Yüksek Lisans programı ders planında temel makine mühendisliği derslerine ek olarak yeni malzeme teknolojileri, biyomekanik, savunma teknolojileri ve ileri imalat alanlarına hitap eden seçmeli dersler yer almaktadır. Bu alanlarda deneysel çalışmaları da içerecek yeni araştırma konularında araştırma grupları kurularak, ülkemiz için öncelikli alanlarda çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.

Program Yapısı

Makine Mühendisliği tezli yüksek lisans programı toplam 21 kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak notlandırılır. Tezli yüksek lisans programının süresi en az dört, en çok altı yarıyıldır. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dahil edilir.

Online Başvuru Formu İçin Tıklayınız