Savunma Teknolojileri Tezli YL

Program Tanımı

Son yıllarda optik, elektronik, malzeme bilimleri ve yazılım teknolojilerinde yapılan bilimsel çalışmalarla yeni nesil savunma teknoloji ürünleri geliştirilmektedir. Ülkemizde Savunma Sanayisi her yıl; kamu ve özel sektörün yaptığı bilimsel çalışmalarla sürekli gelişmektedir. Daha da gelişmek için ileri teknolojileri araştıran, kullanan yetişmiş insan kaynağının artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Savunma Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı, ulusal ve uluslararası iş birliklerini yürütecek, özellikle savunma teknolojileri konularındaki en son gelişmeleri takip edebilecek, gerekli tasarım, imalat, analiz ve sentez yeteneklerine sahip, yenilikçi fikirler üretebilecek ve Ar-Ge projelerini yönlendirebilecek bilgi derinliği olan araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda kurulan Savunma Teknolojileri Yüksek Lisans Programı çalışmalarını disiplinlerarası bir yaklaşımla yürütmektedir. Programımızda malzeme bilimleri, elektrik-elektronik teknolojileri, kontrol sistemleri, denizaltı teknolojileri, optik ve lazer gibi teknolojiler üzerinde araştırma yapmayı sağlayan çeşitli disiplinlileri bir araya getiren birçok ders mevcuttur.

Mezunlarımızın çalışma alanı oldukça geniş olup; başta sanayi kuruluşları olmak üzere makine, elektrik, elektronik, bilgisayar, yazılım, iletişim gibi pek çok sektörde tasarım mühendisi, araştırma geliştirme mühendisi, sistem mühendisi, test mühendisi, kalite kontrol mühendisi olarak çalışabilmektedir. Program mezunları, Millî Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı gibi kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir.

Program Yapısı

Savunma Teknolojileri tezli yüksek lisans programı toplam 21 kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak notlandırılır. Tezli yüksek lisans programının süresi en az dört, en çok altı yarıyıldır. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dahil edilir.

Online Başvuru Formu İçin Tıklayınız