Yapay Zeka Mühendisliği

Program Tanımı

Yapay Zekâ Mühendisliği, makine öğrenmesi algoritmalarını ve derin öğrenme yöntemlerini kullanarak insan davranışlarını ve zekâsını taklit eden mühendislik uygulamaları geliştirir. Günümüzde, teknoloji ve bilişim çağının yaşandığı, dijitalleşmenin önemini çok büyük şekilde hissettirdiği dünyada, yüksek yapay zekâ mühendislerine çok fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

Yapay Zekâ Mühendisliği Yüksek Lisans Programımızın vizyonu temelde, teknolojik anlamda araştırma yapacak bireylere gerekli bilgi birikimi sağlayarak yurdumuzda ve yurt dışında nitelikli saha elemanları yetiştirmek yanında ayrıca, akademik eleman ihtiyacının karşılanması ve bunun yanında yapılacak olan çalışmalara da öncülük edebilecek yüksek yapay zekâ mühendislerinin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır. Öğrencilerimiz, ileri makine öğrenmesi algoritmaları, veri madenciliği, büyük veri analizi, istatistik, bilgi yönetimi ve güvenliği gibi konular ve çeşitli yazılım programlarıyla ilgili bilgi ve beceriler edinmektedir.

Mezunlarımız özellikle savunma sanayisi, sağlık kurum veya kuruluşları, devlet bankaları ve özel bankalar, çeşitli bakanlıklar ve bunlara bağlı birimler, perakende sektörü, ulaştırma sektörü, havacılık sektörü ve bunların yer hizmetleri, denizcilik sektörü, petrol ve doğalgaz araştırma ve sondaj çalışmaları, endüstride robotik akıllı kaynaklar, savunma sanayi, iyonize radyasyonlu inceleme sistemleri, boru hattı taşımacılığı ve akıllı sistemler, diğer taşımacılık ve lojistik sektörleri; üniversiteler başta olmak üzere, tüm eğitim sektörü, basın kuruluşları, multimedya, bilgisayar oyunları ve web sitesi geliştiren kuruluşlarda çalışmaktadırlar.

Program Yapısı

Yapay Zekâ tezli yüksek lisans programı toplam 21 kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak notlandırılır. Tezli yüksek lisans programının süresi en az dört, en çok altı yarıyıldır. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dahil edilir.

Online Başvuru Formu İçin Tıklayınız