Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Program Tanımı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, piyasanın ihtiyaçlarına ve modern Elektrik-Elektronik Mühendisliği mesleğine göre oluşturulmuş, çok çeşitli konularda teorik ve uygulamalı derslere sahip bir programdır. Yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırmalar yoluyla bilgiye erişmesini, bilgiyi değerlendirmesini ve ulaşabildiği bilgiyi yorumlamasını sağlamaktır. Öğrenci odaklı olarak devam ettirdiğimiz bu programdaki tüm dersler öğrencinin ilgi duyduğu ve uzmanlaşmak istediği alanla ilgili olarak danışmanın önerileri doğrultusunda seçilir.

Elektrik- Elektronik Mühendisliği, piyasada güncel alanları takip edebilen, teknoloji çağının da ilerlemesiyle gelişmelere sahip her alanda çalışma ve iş istihdamı sağlayabilen bir alandır. Mezunlarımız “Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisi” unvanıyla kamu ve özel sektör kurumlarında istihdam edilmektedirler.

Program Yapısı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği tezli yüksek lisans programı toplam 21 kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak notlandırılır. Tezli yüksek lisans programının süresi en az dört, en çok altı yarıyıldır. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dahil edilir.

Online Başvuru Formu İçin Tıklayınız