Program Başkanının Mesajı

Bugün Uluslararası İlişkiler alanındaki çalışmaların belki de en önemli odak noktaları olması gereken iki unsur, bölgesel çalışmalar ve yabancı dildir. İstanbul Gedik Üniversitesi Uluslararası İlişkilerde Bölgesel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı, kendisini diğer Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programlarından bu şekilde farklılaştıran, Ortadoğu ağırlıklı, bunun yanında öğrencilere iki dönem boyunca uzman isimlerden Arapça, Farsça veya İbranice eğitimi alma imkânı da sunan bir programdır. Tümüyle İngilizce olan programımız aynı zamanda öğrencilerin bu alandaki İngilizce literatüre hâkim olmasını da sağlayacaktır.

Programımız eğitim-öğretim hayatına 2019-2020 akademik yılı Güz dönemi itibariyle başlıyor. İlk etapta yalnızca tezsiz olarak açılan programın, yakın gelecekte hem tezsiz hem de tezli programlar halinde devam etmesi planlanıyor.
Şehrin merkezinde, Nişantaşı yerleşkemizde yürütülecek olan programımız için başvurularınızı bekliyoruz.

Dr. Öğr. Üyesi Selim Sezer
Uluslararası İlişkilerde Bölgesel Çalışmalar (İngilizce) Yüksek Lisans Program Başkanı