Müdürün Mesajı

Kıymetli Dostlar, Enstitümüzün Değerli Öğrencileri,

Hiç kuşku yok ki büyük umutlarla beklenen 21’nci Yüzyıl beklenenin aksine yeni zorlukları da beraberinde getirdi, getiriyor. Oysaki 20’nci Yüzyılı geride bırakırken birtakım zorluklar ve yüklerin artık gündemden düşeceği ve yeni oluşum ve anlayışların bunların yerini alacağı bir dönemdi beklenen.

Tabii ki şimdi Dünya ve hepimiz bu hem eski hem de yeni yüzyılın zorluklarını ve kolaylıklarını birlikte yaşamak ve çözmek zorundayız. İşte bu durum gerek bireysel gerekse de kurumsal olarak bizleri bu zorlukları aşmak ve yeniliklere uyum sağlamak için daha da donanımlı olmaya zorluyor.

Üst yapıları güçlendiren bu donanımlar ise ancak iyi planlanmış, geleceğin güçlüklerini aşabilmeyi hedefleyerek hazırlanmış Lisansüstü Eğitimlerle sağlanabilecektir. Bu eğitimler hem entelektüel bireylerin küresel ortamda varlıklarını sürdürmeleri hem de gerek teknolojik gerekse de sosyolojik anlamda iş yaşamlarını zenginleştirebilmelerine olanak sağlayacak nitelikte olmak zorundadır.

İstanbul Gedik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün açtığı Yüksek Lisans ve Doktora programları bu amaçları karşılamaya dönük özgün ve nitelikli programlardır. Nitelikli öğretim üyeleri ile uygulanan eğitimler geleceğin nitelikli yöneticileri için ideal bir ortam yaratmaktadır. Özgün makale yorumları ve Durum Çalışmaları (case study) ile bu ortam daha da zenginleşmektedir.

Değerli Öğrencilerimiz,

Sizleri yalnızca derslere devamınıza değil Üniversitenin çok önem verdiği sosyal, siyasi, akademik ve kültürel konuları içeren ve sıkça yapılan etkinliklerine de katılmaya davet ediyor ve kendi bireysel gelişiminize olduğu kadar Üniversitenin kültürel, sosyal, siyasi ve akademik varlığına da katkı sağlamaya davet ediyorum. Yetkin Öğretim üyelerimizle yapacağınız araştırma tezlerinizle de evrensel bilime katkı yapabileceğinize de inanmanızı isterim.

Hepinize bizimle olmakla verdiğiniz doğru kararlardan dolayı teşekkür eder şimdiden başarılar dilerim.