Akademik Kadro

Prof. Dr. Rona Aybay
Kamu Hukuku
Prof. Dr. Mustafa Tayfun Akgüner
Kamu Hukuku
Prof. Dr. Berin Ergin
Kamu Hukuku
Prof. Dr. Şükrü Haluk Günuğur
Kamu Hukuku
Prof. Dr. Fazıl Sağlam
Kamu Hukuku
Doç. Dr. Gülsün Ayhan Aygörmez
Kamu Hukuku Program Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Osman Yılmazcan
Kamu Hukuku
Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çekiç
Kamu Hukuku
* 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. maddesi uyarınca Misafir Öğretim Görevlisi olarak görevlendirilmiştir.
** 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 40/A. maddesi uyarınca Misafir Öğretim Görevlisi olarak görevlendirilmiştir.