Akademik Kadro

Prof. Hayriye Koç Başara
Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı
Prof. Mehmet Zaman Saçlıoğlu
Görsel İletişim Tasarımı
Prof. Dr. Cem Sütçü
Görsel İletişim Tasarımı
Dr. Öğr. Üyesi Ruhcan Akil
Görsel İletişim Tasarımı
Dr. Öğr. Üyesi Emel Birol
Görsel İletişim Tasarımı
Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Şişman
Görsel İletişim Tasarımı