Akademik Kadro

Doç. Dr. Haslet Ekşi Koçak
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Çoban Dinçsoy
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Dr. Öğr. Üyesi Nihan Yarmacı
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Eylem Vardar
Mutfak Şefi

Programda Ders Veren Diğer Öğretim Elemanları

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Hakkı Tekiner