Hakkımızda

Amaç & Hedef

Yaraları 3 dakikada kapatan yapıştırıcılar, yapay kemik üretimi, kanamayı hemen durduran yara bantları, sadece idrar testiyle tanı koyabildiğimiz yumurtalık kanser, şeker hastalığına gen terapi ile insülin iğnesiyle vedalaşmamız, elektrikli araçtan şoförsüz araca, robot Sofia ve yapay zeka gibi her gün takip etmekte zorlandığımız bilimsel buluşları ve yeni kavramları sosyal medyanın da katkısıyla gündelik hayatımızda sıklıkla konuşur hale geldik. Baş döndürücü hızda gelişen yeni buluş ve yenilikler sanayide ve üniversitelerde endüstri 4.0 kavramını öne çıkarmaktadır. Tarihsel süreçte endüstrideki gelişimlere baktığımızda, üretimde makinalara geçişle kullanmaya başladığımız endüstri devrimi (endüstri, 1.0), fabrikalarda elektriğin kullanılmaya başlanmasıyla 2. endüstri devrimi (endüstri, 2.0), üretimde dijitalleşmeye geçilmesiyle 3. endüstri devrimi, (endüstri, 3.0) ve üretimde ileri düzeyde dijitalleşmenin internet teknolojileri, akıllı makinelar, ve siber fiziksel sistemlerin kullanılmasıyla insansız, hızlı üretim yapan makinalara/ robotlara geçildiği 4. endüstri devrimi (endüstri, 4.0) olarak özetlenebilir. Tarihsel süreçteki gelişimlerle birlikle toplumsal boyutta insanın fiziksel ve bilişsel gücünü ürün üretim sürecinden uzaklaştırarak, toplumca ihtiyaç olunan ürünün tespit edilmesi, tasarlanması, var olan ürünün iyileştirilmesi, geliştirilmesi, düşük maliyet ve sürdürülebilir ürün için yeni malzemelerin üretilmesi, hızlı ve sürekli üretim için yazılım programlarının geliştirilmesi boyutlarına taşımaktadır. Tüm bu gelişmeler için şüphesiz ki temelde gerekli olan en temel öğe bilimsel bilgidir.

İstanbul Gedik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi olarak toplumun ihtiyaçları temelinde sanayinin üretimde ihtiyacı olduğu bilimsel bilginin sağlanması ve ihtiyaç olunan yeni bilimsel buluşların gerçekleştirilmesinde sanayi ve üniversite köprüsünü başta Gedik Holding olmak üzere TÜBİTAK, KOSGEB, İSTKA destekleriyle kurmayı ve işlevsel hale getirmeyi hedeflemiştir. Bu bağlamda gerek üniversitemizde lisans eğitimini alan, gerekse üniversitemizde akademisyen olan ve üniversitemiz dışından da girişimciliğe adım atmak isteyen herkese “ Fikri Olan Bize Gelsin” diyoruz. Ayrıca bilimsel bilginin üretilmesi süreçlerinin uygulamalı öğretilmesinin öneminden yola çıkarak okul öncesinden hayat boyu öğrenme sürecinde Teknoloji Transfer Ofisi olarak, TÜBİTAK, Erasmus, Avrupa Birliği Bakanlığı gibi birçok projeden yararlanarak uygulamalı eğitimler gerçekleştirmenin sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz.

İstanbul Gedik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi olarak bilimsel araştırmaların ticari ve danışmanlık kapsamında desteklenmesi, fikri sınai mülkiyet hakları, girişimcilik, şirketleşme, bilgilendirme, proje destekleri , eğitimlerle inovatif dinamik faal bir oluşumdur.