Destek Fonları

TÜBİTAK Başvuru Kılavuzuna erişmek için tıklayınız.

ULUSAL FONLAR

TÜBİTAK

TÜBİTAK AKADEMİK DESTEK PROGRAMLARI
1000 – Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Destek Programı
1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
1002 – Hızlı Destek Programı
1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
1004 – Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı
1005 – Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı
1007 – Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı
3001 – Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
3501 – Kariyer Geliştirme Programı
3005 – Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı

TÜBİTAK SANAYİ DESTEK PROGRAMLARI
1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
1503 – Proje Pazarları Destekleme Programı
1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
1507 – TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.(Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı)
1512 – Girişimcilik Destek Programı (BiGG)
1513 – Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı
1514 – Girişim Sermayesi Destekleme Programı (Tech-InvesTR)
1515 – Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı
1601 – Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.
BiGG+ KOBİ Mentor Arayüzü
1601 – Teknoloji Transferi Profesyoneli Çağrısı
1704 – SAYEM Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması
1602 – TÜBİTAK Patent Destek Programı
1707 – Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı
1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı
1711 Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı

TÜBİTAK KAMU DESTEK PROGRAMLARI
1007 – Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destek Programı

TÜBİTAK BİLİMSEL ETKİNLİK DESTEK PROGRAMLARI
2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği
2223-C Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği
2223-D İkili İşbirliği Anlaşmaları Çerçevesinde Etkinlik Düzenleme Desteği
2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği
2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı
Prof. Dr. Fuat SEZGİN Bursları
2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı
2224-B Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı
2224-C Uluslararası Anlaşmalar Çerçevesinde Yurt Dışındaki Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı
2224-D Yurt Dışındaki Bilimsel Eğitim Etkinliklerine Katılımı Destekleme Programı
Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Seyahat Desteği

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DESTEK PROGRAMLARI
4007 – Bilim Şenlikleri Destekleme Programı
4003 – Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı
4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları
4006 – TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı
5000 – Dijital İçerikli Açık Ders Kaynakları Destekleme Programı
4005 – Yenilikçi Eğitim Uygulamaları
4008 – Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları

TÜBİTAK LİSANS/ÖNLİSANS BURS DESTEK PROGRAMLARI
2205 – Lisans Burs Programı
2209-A – Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı
2209-B – Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı
BİÇABA-Birlikte Çalışıp Birlikte Başaracağız Burs Programı
2247 – C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR)

TÜBİTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BURS DESTEK PROGRAMLARI
2210 – Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programları
2211 – Yurt İçi Doktora Burs Programları
2213 – A Yurt Dışı Doktora Burs Programı
2213 – B Yurt Dışı Müşterek Doktora Burs Programı
2244 – Sanayi Doktora Programı
2250 – Lisansüstü Bursları Performans Programı
Prof. Dr. Fuat SEZGİN Bursları
2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı
2236-B MSCA – COFUND Burs Programlarına Katkı Fonu Programı

İSTKA - İstanbul Kalkınma Ajansı

KOSGEB

ULUSLARARASI FONLAR

TÜBİTAK

TÜBİTAK AKADEMİK DESTEK PROGRAMLARI
COST (Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği)
1071 Programı
Ufuk Avrupa Programı

TÜBİTAK SANAYİ DESTEK PROGRAMLARI
1509 – TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Ufuk Avrupa Programı
1709 – EUREKA-EUROSTARS

TÜBİTAK KAMU DESTEK PROGRAMLARI
Ufuk Avrupa Programı

TÜBİTAK BİLİMSEL ETKİNLİK DESTEK PROGRAMLARI
ICGEB (Uluslararası Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Arş. Mer.) Destekleri

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DESTEK PROGRAMLARI
Ufuk Avrupa Programı

Erasmus Plus