Birimlerimiz

GÜN TTO Üniversite Sanayi İşbirliği Hizmetleri

Üniversitedeki bilimsel potansiyelin ve sanayiden gelen köklü tecrübenin, iş dünyasına aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak ve potansiyel firmaları Ar-Ge, inovasyon çalışmalarına yönlendirerek, üniversitedeki akademisyen ile sanayici arasında sürdürülebilir işbirliğini sağlamak amacı ile kurulan Üniversite Sanayi İşbirliği birimi;

 • Akademisyen – Sanayici işbirliklerinin gerçekleştirilmesi,
 • Fikir / Proje geliştirme desteği,
 • Sanayiden gelen ihtiyaç taleplerini, üniversitemizde konunun uzmanlığına sahip akademisyenlere yönlendirme ve danışmanlık  desteği
 • Proje yönetimi desteği,
 • Sanayiye yönelik Ar-Ge projeleri hazırlama desteği,
 • Güncel işbirliği/proje destek çağrılarına ulaşım desteği verilmektedir.

GÜN TTO Fikri Sınai Mülkiyet Hakların Yönetimi Hizmetleri

Gerek İstanbul Gedik Üniversitesi bünyesinde gerekse oluşturulan üniversite sanayi iş birlikleri neticesinde üretilen teknolojinin/ürünün fikri sinai mülkiyet haklarının korunması ve ticarileştirme aşamalarında birebir hizmet vermek misyonu benimseyen Fikri Sınai Mülkiyet Hakları birimi;

 • Patent Ön Araştırma Hizmeti,
 • Sözleşme Hukuku Desteği,
 • Fikri Haklar Başvuru Desteği,
 • Fikri Haklar Teşvik ve Destek Fonlarına Ulaşım,
 • Lisanslama ve Ticarileştirme Desteği vermektedir.

GÜN TTO Girişimcilik ve Kuluçka Birimi Hizmetleri

Üniversitemiz ve Bölgemiz ekosistemi içerisinde yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik, akademisyen, öğrenci ve mezunların ticarileşme potansiyeli olan iş fikirlerinin desteklenmesi, Girişimcilik ve Yenilikçilik kültürünü güçlendirmeyi hedefleyen Girişimcilik ve Kuluçka birimi;

 • Girişimci Adaylarına Modelleme ve Geliştirme
 • Süreçlerinde Mentorluk Desteği,
 • Girişimcilere Yatırımcı Desteği Sağlanması,
 • Kamu ve Özel Sektör Fonlarına Yönlendirme,
 • Teknopark İstanbul A.Ş. İşbirliğiyle Kuluçka Desteği verilmektedir.
 • Destek ve hibe programlarına başvuran girişimcilere proje yazım ve hazırlık  aşamasında birebir danışmanlık desteği,

GÜN TTO Fon Kaynakları ve Hibe Programları Hizmeti

GÜNTTO olarak hedefimiz ulusal ve uluslararası fonları akademisyenlerimizin araştırma konuları ve yetkinlikleriyle eşleştirerek bu fonlardan en üst seviyede yararlanmalarını sağlamaktır.  Ayrıca Projeyi geliştirme süreçlerinde akademisyenlerimiz ile birlikte yol haritamızı belirleyerek başvurma sürecine kadar desteklerimizi devam ettirmekteyiz. Proje yürütme sürecinde ise tüm aşamaları takip ederek talepleri doğrultusunda destek sağlamaktayız.

Üniversitemiz Üniversite-Sanayi işbirlikleri kapsamında akademisyenlerimiz ile sanayiciyi arasında bir köprü kurarak Üniversitelerde yapılan araştırmaların sanayiye sanayideki alt yapının da üniversiteye aktarımlını sağlamaktayız.

Araştırmacı Desteklerimiz;

 • Proje Döngüsü eğitimleri vererek araştırmacıya proje metodolojisini aktarmak,
 • Araştırma konularına uygun ulusal ve uluslararası fon ve hibe programlarının açık çağrıları hakkında bilgilendirmeler yapmak ve başvuru aşamalarına yardım etmek,
 • Araştırmacının hibe programına sunacağı proje önerilerine başvuru süresine kadar destek vermek,
 • Proje önerilerini değerlendirmelerini yaparak yönlendirme sağlamak ve evrak süreçlerini yönetme konusunda destek vermek,
 • Fon veren kurumların güncellenen bilgilerini araştırmacıya aktarmak,
 • Ortak bulma süreçlerine destek vermek,
 • Projelerin kabul olması durumunda sözleşme süreci yöneterek, onayları hazırlamaktır.

Sanayici Desteklerimiz;

 • Sanayi kuruluşunun ihtiyaç analizi yapılarak araştırmacı ile eşleştirmesinin yapılması ve ortak proje fikrinin temelini oluşturmak,
 • Sanayinin alt yapı ve kapasitesine yönelik olarak fon ve hibe programlarına yönlendirmeleri ve proje yazım aşamasından yürütme sürecine kadar olan kısımda sanayiciye destek sağlamak,
 • Üniversite-Sanayi işbirliği projeleri yazımı, yönetimi konusunda destek vermenin yanı sıra bu konu ile ilgili eğitimler vermek,

Proje Pazarı ve yarışmalar düzenleyerek öğrenci, akademisyen ve sanayiciyi bir etkinlikte buluşturmak,