Dekanın Mesajı

Sevgili Gençler,

Türkiye Yükseköğretim hayatında İstanbul Gedik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi güçlü uygulamalı eğitim geçmişi üzerine kurulmuş altyapısı ile bilime ve teknolojiye dayalı, yenilikçi ve sürekli geliştirici bir vizyona sahip olan, araştırma geliştirme odaklı, Üniversite-Sanayi işbirliğinin merkezinde yer alan, toplam kalite yaklaşımını tüm akademik ve idari birimlerine yaymış, tüm alanlarda uluslararasılaşmayı hedef haline getirmiştir.

Fakültemiz, öğrencileri ve akademik çalışanları için vermiş olduğu hizmetlerde; kaliteyi ön planda tutarak mutlu, huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir çalışma ortamı sunan; eğitim-öğretim temelinde öğrenmeyi öğrenen, öğrendiklerini uygulamaya dönüştüren, yapmış oldukları araştırma-geliştirme projeleri ile bilime katkı sunan, uygulama ve araştırma merkezleri ile ulusal ve uluslararası ölçekteki sorunlara çözüm sunmayı bir görev kabul ederek saygın mükemmel bir kurum olmayı hedeflemiştir.

Kurucumuz Sayın Halil Kaya GEDİK’e  “Dünyanın bir yerinde, bir mühendis, bir icat yapmış ise ben de yapmalıyım” dedirten özgüveni ve çalışma azmini öğrencilerimize ve çalışanlarımıza kazandırarak, sadece mühendislik alanında değil aynı zamanda fen, sosyal, sağlık ve tüm disiplinlerde uygulamaya dönüştürmek için çalışmalarımız sürekli olarak devam edecektir. Bu kapsamda eğitim-öğretim programlarımızda teorik bilginin yanı sıra uygulamalı eğitimler vererek bilgilerin gerçeğe dönüştürülmesi sağlanacak, yapacağımız aktif saha uygulamaları ile öğrencilerimizin eğitim aldıkları her sektörü yakından tanımalarını ve kendilerini mesleki yaşamlarına hazırlanmasını sağlayacağız.

Mühendislik Fakültemiz dokuz bölümden oluşmaktadır. Bunlar;

  • Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
  • Elektrik – Elektronik Mühendisliği
  • Endüstri Mühendisliği
  • Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
  • İnşaat Mühendisliği
  • Makine Mühendisliği
  • Mekatronik Mühendisliği
  • Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)
  • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümleridir.

İstanbul Gedik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi olarak eğitimdeki ana felsefemiz temel mühendislik yaklaşım ve yöntemlerini çok iyi öğrenmiş, bunları gündemdeki problemlerin çözümüne yönelik olarak yenilikçi ve yaratıcı biçimde uygulama yeteneği kazanmış, ulusal ve uluslararası sanayi kuruluşlarını tanıyan, küresel yarışta, özümsediği mühendislik ahlakı ve üstlendiği sorumluluklarıyla en önde yer alacak gençler yetiştirmektir. Sanayi ile ilişkilerdeki öncü konumumuza, hem eğitim, hem de araştırma çalışmalarımızda büyük önem veriyoruz. Öğrencilerimiz eğitimleri sırasında mutlaka en az bir sanayi kuruluşunda doğrudan doğruya çalışma deneyimi kazanıyorlar.

Fakültemiz, 2030 yıllarda kendi teknolojisini üreten bir Türkiye hedefine katkı sağlamak ve bu hedefte kendine yer edinmek için öğrencilerimizin, tüm akademik eğitim ve öğretim programlarındaki yaşadığımız yüzyılın gerekliklerini ve yetkinliklerini kazanmaları için gerekli düzenlemelerin sürekliliğini sağlayarak, kendi ideallerine ulaşacak geniş ufuklara sahip, özgür düşünen bireyler yetiştirmek temel hedeflerimizdir.

Sevgili Öğrencilerimiz, Kalite yaklaşımın temel kabul edildiği, mühendislik alanlarını içeren her bir disiplinde bilimsel düşüncenin teknoloji ile birleştiği ve uygulamaya dönüştüğü Fakültemizde sizleri de aramızda görmek istiyoruz.

İstanbul Gedik Üniversitesine hoş geldiniz der,  Hepinize başarılar dilerim.

Sevgi ve saygılarımla.