İnşaat Mühendisliği

Vizyonumuz

Eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanında evrensel standartlara sahip, mükemmelliği benimsemiş, rekabet gücü olan,  yenilikçi ve öncü bir bölüm olmak.

Misyonumuz

Mesleki ve etik değerlere saygılı, sanayi ile bütünleşmiş, sürdürülebilirlik ilkelerini özümsemiş, toplum refahına katkı sağlayan, yenilikçilik ve girişimcilik ruhuna ve yaratıcı düşünceye sahip, yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş, çevreye duyarlı, takım çalışmasını benimsemiş, çevresi ile etkin iletişim kurabilen, inşaat mühendisliği sistemlerini tasarlayan, projelendiren ve inşa eden mühendisler yetiştirmek.

Genel Bilgiler

Bölümümüzün Uluslararası tanınırlığını kolaylaştırmak amacıyla, Bologna Deklarasyonu ilkeleri ve MÜDEK ölçütleri ile uyumlu olarak hazırlanan eğitim programımızın süresi dört yıl, eğitim dili Türkçedir. Bölümümüz Yapı Mekaniği, Yapı Malzemesi, Geoteknik, Hidrolik ve Su Kaynakları,  Ulaşım, Topoğrafya, Yapı İşletmesi anabilim dallarını kapsamaktadır.

Bölümümüzde kuramsal olarak okutulan dersleri deneylerle desteklenmek için, Yapı Mekaniği, Yapı Malzemesi, Akışkanlar Mekaniği gibi temel konularda deneyler yapılmaktadır. Öğrencilerimize, derslerde edindikleri teorik bilgileri pratiğe aktarmak ve çalışma hayatını deneyimlemek için, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde staj kolaylıkları sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz ERASMUS programı ve İAESTE kanalı ile yurt dışı staj olanağına da sahiptir.