Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği en temel mühendislik dallarından biridir. Makine tasarımı, araştırma ve üretim gibi mühendislik hizmetleri alanında en eski ve en geniş olanı makine mühendisliğidir. Tarihi süreç içerisinde, çoğu mühendislik dalları makine mühendisliği içinden çıktığı için diğer tüm mühendislik dallarına katkı sağlayabilmektedir. Endüstriyel alanda Makine mühendisliği; makinelerin oluşturulması, kontrolü, enerji ve üretim yöntemlerini kapsamaktadır.

İnsan hayatının vazgeçilmez bir parçası olan beyaz eşyalar, tıpta teşhis ve tedavide kullanılan cihazlar, otomotiv, gemi, uçak, deniz ve uzay teknolojilerinde kullanılan makine ve taşıtlar, iş makineleri, kaldırma makineleri, tekstil makineleri, motorlar, buhar ve gaz türbinleri, jet motorları, makine yapan makineler, robotlar, v.d. makine mühendisliği alanında tasarlanıp üretilir. Bu nedenle, makine mühendisleri endüstrinin fabrikaların dizaynı, üretim, kalite kontrol, satış, bakım-onarım gibi hemen her alanında çalışabilme olanağına sahiptirler.

Amaç

Makine Mühendisliğinin temellerini çok iyi bilen, evrensel bilgiyi kullanan, alanındaki teknolojik gelişmeleri takip eden, araştırma yetenekleri gelişmiş, katılımcı ve mesleki etik sahibi mühendisler yetiştirmek.

Hedef

Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini makina mühendisliği problemlerine uygulama becerisi kazandırarak, öğrencileri başarılı bir mühendislik kariyerine hazırlamak.

Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi ilgili standartlar ve sınırlamalara uygun olarak ve ayrıca ekonomiklik, verimlilik, çevre ve sosyal etkileri dikkate alarak tasarlamak ve üretmek için gerekli teorik ve pratik bilgileri öğrencilere kazandırmak.

Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, modelleme, analiz etme ve çözme becerisi ile gerektiğinde deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçlarını yorumlayarak sunma becerisini kazandırmak.

Makina mühendisliği mesleğinin uygulandığı kurum ve kuruluşlarda, lider ve/veya çok disiplinli ekiplerin elemanı olarak görevler üstlenmeye öğrencileri hazırlamak. Bu amaçla etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisini kazandırmak.

Mesleğinin küresel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini, mesleki etik sorumlulukları ve mühendisliğin sosyal-kültürel etkilerini kavramasını sağlamak.

Güncel ve çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları için gerekli olanakları sağlamak.

Öğrencilerin lisansüstü ve yaşam boyu öğrenimin önemini algılamalarını sağlamak ve güçlü bir mühendislik altyapısı kazandırarak öğrencileri bu öğretimlere hazırlamak.

Son sınıf öğrencilerini ilgi duyarak, kendi seçtikleri bir makina mühendisliği uygulama alanında kısmen uzmanlaştırarak mesleğe başlangıç için hazırlamak.