Endüstri Mühendisliği

2016-2017 akademik yılında öğretime başlamış olan Endüstri Mühendisliği Bölümümüzde seçkin akademik kadromuz ile disiplinlerarası bir yaklaşımla sistemleri tasarlama, kurma, organize etme, yürütme, yönetme, iyileştirme ve sürdürme yeti ve bilgilerini kazandırdığımız öğrencilerimize Endüstri Mühendisliği mesleğinin bir gereği olarak bakmayı değil, görmeyi öğretiyoruz.

Sorunları çözebilmek için önce sisteme bütün olarak bakmak ve görmeyi bilmek gerekir ki edinilmiş bilgilerle çözümler üretmek ve sistemleri en etkin ve etkili şekilde sürdürmek mümkün olabilsin. Bu anlayışla amacımız; analitik düşünme yeteneği gelişmiş, sorgulama becerisine sahip, takım oyuncusu, büyük veriyi kullanabilen, yazılımı sadece kullanan değil aynı zamanda üretebilen, dijitalleşme veya farklı dönüşüm projelerini akıllıca yürütebilecek, sistemleri geliştirebilecek ve optimize edebilecek, sürekli gelişen teknoloji ve değişen iş dünyası ortamında işletmelerin geleceklerine yön verebilecek ve sürdürülebilirliği gerçekleştirebilecek bilgi ve yetilerle donanımlı Endüstri Mühendisleri yetiştirmektir.

Küresel rekabet ortamında firmaların sürdürülebilirlikleri için ihtiyacı olan yalın, esnek ve çevik olma, yüksek müşteri tatmini, düşük maliyet, yüksek kalite, yeni yönetim yaklaşımlarına dönüşüm, etkili süreç yönetimi, rekabet üstünlüğü sağlama gibi amaçları gereği Endüstri Mühendisliği bilgi ve becerilerine talep artmaktadır. İşte bu nedenle, akıllı toplum ve dijital endüstri çağına uyumlu olarak güncellediğimiz ve seçmeli dersler ile opsiyonlaşmaya olanak verdiğimiz ders planımız ile mezunlarımız, her sektörde ve mühendislikten tepe yöneticisine kadar her pozisyonda çalışma olanağı bulacaklardır.

Biz Endüstri Mühendisi olarak “her yerde varız”.

Müfredatımız temel bilimlerin yansıra temel Endüstri Mühendisliği dersleri, Endüstri Mühendisliği araç, teknik ve yöntemleri, bilişim ve programlama ile destek işletme derslerinden oluşmaktadır. Üçüncü sınıftan itibaren öğrencilerimiz seçmeli dersler vasıtası ile üretim veya bilişim alanlarına ağırlık verebileceklerdir. Son iki yarıyılda alınacak Disiplinlerarası Tasarım Projesi ve Bitirme Projesi, gerçek sistemlerin incelenerek tasarım, modelleme, analiz ve çözümleme gibi tekniklerin kullanımı ile öğrencilerimizin dört yıl boyunca öğrendikleri bilgilerinin pekiştirilmesi ve yaratıcılıklarının ortaya çıkarılmasını ve mezun olmadan sektör deneyimi kazanmalarını sağlamaktadır.

Öğrencilerimiz, Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarında toplam 60 işgünü süre ile staj yapmak, bölümümüzün laboratuvar olanaklarını eğitim süresinde ücretsiz kullanmak, ERASMUS Programı ile Avrupa Birliği üniversitelerindeki öğrenci değişim programına katılarak yurt dışında eğitim almak, üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen sektörel etkinliklere katılmak, üniversitemizin sosyal ve kültürel olanaklarından yararlanmak, öğrenci kulüpleri ile önde gelen iş insanları ile tanışmak ve etkinlikler düzenlemek,  akademik etkinliklere katılmak gibi pek çok olanağa sahiptir.

En faal kulüplerin başında gelen ve Üniversitemizin “İş’te Gedik” hedefiyle yola çıkan, her zaman farklı olmayı amaçlayan Endüstri Mühendisliği Kulübümüz, pek çok etkinliğe imza atmış ve atmaya devam etmektedir. Aramıza yeni katılacak öğrencilerimiz de bayrağı birlikte taşıyacaklar, yeni yaratıcılıklara ve başarılara yol alacaklardır.