Misyon ve Vizyon

Misyon: Öğrencilerine uluslararası standartlarda eğitim-öğretim sunarak üst düzey bilgi, beceri ve etik değerlere; yenilikçi, rekabetçi, çokdisiplinli bakış açısına sahip; etik değerlere saygılı dış ticaret ve finansman uzmanları, yöneticiler ve liderler yetiştirmek; yenilikçi yaklaşımlarla kuramsal ve uygulamalı bilimsel araştırma çalışmaları yürütmek; doğal ve sosyal çevreye değer katarak toplumsal refaha ve ülke kalkınmasına katkı sağlamaktır.

Vizyon: Yüksek nitelik ve standartlarda dış ticaret ve finansman uzmanları, yöneticiler ve liderler yetiştirmek, ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası çapta bilimsel araştırmalar yapmak; üniversite-sanayi işbirliğine yönelik projeler yürütmek; Türkiye’de ve dünyada alanında öncü ve saygın fakülteler arasında yer almak.