Fakülte Yönetim Kurulu

Fakülte Yönetim Kurulu

Dekan V. Prof. Dr. Feride ÖNAL
Üye Prof. Dr. Filiz ÖZER
Üye Prof. Mehmet Zaman SAÇLIOĞLU
Üye
Üye
Üye Prof. Dr. Gökhan BULUT
Üye