Dekanın Mesajı

Değerli Öğrencilerimiz,

İstanbul Gedik Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültemize hoş geldiniz.

Çağdaş dünyada, nitelikli ve sağlıklı yaşam koşullarını sürdürmek, işlevsel ve estetik özelliklere sahip güvenli ortamlarda barınma, beslenme, eğitim ve ulaştırma gibi temel gereksinmeleri karşılamak, etkin iletişim becerileriyle toplumsal yaşamı kaliteli bir şekilde sürdürmek her insanın en doğal hakkıdır…

Bilimsel çalışmalar ve öğretim faaliyetleriyle böylesi gelişmeleri sağlamak, dünyanın daha iyi koşullarda ilerlemesine katkı sunmak her öğretim kurumunun yegane görevi ve amacını oluşturmaktadır. İşte bizler de bu düşüncelerle ve zamanın ruhuna uygun olarak sizleri geleceğe hazırlamak amacıyla burada, sizlerle birlikteyiz.

Fakültemizde geçireceğiniz eğitim ve öğretim süreci içinde, tasarım merkezli eğitim programlarımızın yanı sıra Mimar, İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı, Görsel İletişim veya Gastronomi Uzmanı olabilmeniz, meslek hayatınıza başarıyla giriş yapmanız için akademik çalışmalar üretiyor, etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Yetkin ve dinamik öğretim kadromuzla, nitelikli teknik altyapımızla sizler için en iyisini sağlamayı ve her tür desteği vererek sizleri geleceğe hazırlamayı istiyoruz.

Akademik programlarımız, tarihsel, kültürel, estetik, toplumsal, ekonomik ve işlevsel ölçütlerle bütünleşik olarak ele alınmakta ve bunlar, sağlık ve iş güvenliği, sürdürülebilirlik, yenilikçilik, girişimcilik gibi kavramlarla harmanlanmaktadır. Programlarımız sergi, atölye çalışması, seminer, konferans ve çalıştaylarla etkin bir biçimde desteklenmektedir.

Fakültemiz, tüm bölümlerinde sunulan eğitim ve uygulamalı çalışmalarla; doğal ve tarihsel çevreye duyarlı, sürdürülebilir yaşam kurallarını benimsemiş, mesleki ve etik değerleri özümsemiş, yaratıcılık, liderlik ve girişimcilik ruhuna sahip, takım çalışmasını önemseyen, çevresi ile iyi iletişim kurabilen, araştırma ve uygulamaya dayalı olarak programlar geliştiren, toplum ve kamu yararı güden, pozitif düşünen, yenilikçi tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlayan bir fakültedir.

Öğrenmenin yaşam boyu süren bir süreç olduğu düşüncesi ile sizleri hayata hazırlamak, hedeflerinize ulaşmanız ve hayallerinizi gerçekleştirmenizde hep destek olacağımızı,

Öğretim ve iş hayatınız boyunca hep yanınızda olacağımızı bilmenizi isteriz.

Saygılarımla.