Fakülte Kurulu

Fakülte Kurulu

Dekan V. Prof. Dr. Feride ÖNAL
Üye Prof. Dr. Filiz ÖZER
Üye Prof. Mehmet Zaman SAÇLIOĞLU
Üye
Üye
Üye Prof. Dr. Gökhan BULUT
Üye
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ruhcan AKİL
Üye Dr. Öğr. Üyesi Pınar Erkan BURSA