Fakülte Hakkında

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültemizde;

 • Mimarlık,
 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı,
 • Görsel İletişim Tasarımı,
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları olmak üzere 4 Lisans Programı,
 • Peyzaj Mimarlığı,
 • Kentsel Vizyon, Kentsel ve Mimari Tasarım,
 • Görsel İletişim Tasarımı,
 • Mimarlık (Tezli)
 • Mimarlık (Tezsiz)
 • İç Mimarlık (Tezli)
 • İç Mimarlık (Tezsiz), olmak üzere 7 Lisansüstü Programı yer almaktadır.

Fakültemiz 2011 yılında kurulmuştur. Tam zamanlı ve yarı zamanlı toplam 103 akademik personelimiz ve 723 öğrencimiz bulunmaktadır.

Vizyonumuz

Güzel Sanatlar Fakültesi’nin vizyonu, kurumumuzun sanat ve tasarım eğitiminde çağdaş, özgün ve öncü yapısını koruyan, gerçekleştirdiği etkinlikler aracılığı ile sanat ve tasarım alanındaki gelişmelere katkıda bulunan ve yönlendiren bir fakülte olmak, seçkin akademik altyapı ve destekleyici olanaklarla, öğrencilerin kendilerini yönlendirmeleri ve yaratıcı ve verimli bir kariyer elde etme yolunda gerekli olan bilgi ve beceri elde etmelerini sağlamaktır.

Misyonumuz

Öğrencilerimize tüm dünyada geçerli etkin ve kaliteli bir eğitim sunmak, yenilikçi, yaratıcı, eleştirel düşünme becerisi kazandırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin, özgür ve eleştirel düşünebilen, disiplinler arası bir tasarım eğitimi fırsatı vererek bireysel mesleki ve etik standartları en üst düzeyde karşılayabilecek çağdaş mimar ve tasarımcılar yetiştirmektir.