Dekanlık Yönetimi

Prof. Dr. Feride Önal
Dekan V.
Dr. Öğr. Üyesi Candan Ayla
Dekan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Pınar Erkan Bursa
Dekan Yardımcısı
Melahat İkisivri
Fakülte Sekreter V.