Dekanın Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

İstanbul Gedik Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesine hoş geldiniz.

İnsanların çağdaş koşullarda yaşam sürdürmeleri için yeterli işlevsel ve estetik özelliklere sahip, sağlıklı ve güvenli ortamlarda barınma, beslenme, eğitim,  ulaştırma gibi temel gereksinmelerini karşılamaları gerekmektedir. Bu gereksinmeler konut, okul, hastane gibi yapılar park bahçe gibi alanlar ve bunları tamamlayan değişik ürünlerle giderilmektedir. Bu yaşanabilir ortamlar mimarların ve tasarımcıların değerli çalışmaları öncülüğünde, mühendislik gibi değişik meslek alanlarından da katkı alarak oluşturulmaktadır.

Mimar, İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı, Görsel İletişim Tasarımcısı, Moda ve Tekstil Tasarımcısı, olabilmek için en az dört yılınızı geçireceğiniz Fakültemizde kendinizi yaklaşık 40-45 yıllık meslek hayatınıza hazırlayacaksınız. Yetkin ve dinamik öğretim kadromuzla, nitelikli ve teknolojik altyapımızla,  biz size en iyi olanakları sağlamaya ve her türlü desteği vermeye kararlıyız ve sizlere yol göstereceğiz.

Fakültemizin eğitim programları, akademik kadromuz ve fiziksel altyapımız ile günümüz gereksinmelerini karşılayabilen ve yeniliklere açık niteliktedir. Akademik programlarımızda, tarihsel, kültürel, estetik, toplumsal, ekonomik ve işlevsel ölçütler bütünleşik olarak ele alınmakta ve bunlara, sağlık ve iş güvenliği, sürdürülebilirlik, yenilikçilik, girişimcilik gibi kavramlar ile harmanlanmaktadır. Programlarımız sergi, atölye çalışması, seminer, konferans ve çalıştaylarla etkin bir biçimde desteklenmektedir.

İstanbul Gedik Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi tasarımda doğal ve tarihsel çevreye duyarlı, sürdürülebilir yaşam kurallarını benimsemiş, mesleki etik değerleri özümsemiş, yaratıcılık, liderlik ve girişimcilik ruhuna sahip, takım çalışmasını benimsemiş ve çevresi ile iyi iletişim kurabilen, araştırarak ve yaparak öğrenen ve hayat boyu öğrenmeyi benimseyen, toplum ve kamu yararı güden, pozitif düşünen, yenilikçi mimarlar ve tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Öğrenmenin yaşam boyu süren bir süreç olduğu düşüncesi ile, sizlere, hayata hazırlanırken, hedeflerinize ulaşmada ve hayallerinizi gerçekleştirmede başarılar diliyorum.

Prof. Dr. Feride ÖNAL
Dekan v.