444 5 438     info@gedik.edu.tr

Mimarlık

2010 yılında kurulan İstanbul, Gedik Üniversitesi,Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi’nde Mimarlık Bölümü nün mezun vermesi Mimarlık Lisansüstü Programlarının çeşitlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Mimarlık Yüksek Lisans programı, mezunlarını mimarlık alanındaki ulusal ve uluslararası düzeyde tüm mesleki aktivitelere hazırlamayı amaçlayan bir programdır. Çevre ölçeğinden mimari ürünün detay ve malzemelerine kadar uzanan geniş bir yelpazede, mimarlığın çok farklı uzmanlık alanlarına ait bilgi ve donanımına dayalı olarak gelişen farklı tasarım yaklaşımları ile öğrencilerin karşılaşmaları hedeflenmektedir.

Mimari tasarımda yetkinlik kazanmak programın esasını oluşturur ve atölyeler mimarlık mesleği ile çevreyi bir bütün olarak ele alan sorunsallara odaklanmıştır. Öğrencilerin mimarlık mesleği içerisinde  kendi rollerine ilişkin farkındalık geliştirmeleri ve mimarlığın sorunlarına etik bir duruş ile cevap verebilmeleri programın açılma gerekçesini oluşturmaktadır.