Bölüm Hakkında

Mimarlık bölümünün temel amacı, merkezine insanı alan yaşam ve kullanım alanlarının planlanması ve projelendirilmesine katkı sağlamaktır. Konuttan ofislere, sosyal hizmet yapılarından kent ölçeğine kadar her çeşit binanın projelendirilmesi ve uygulamasını yapacak mimarlar yetiştirmek, bu bölümün temel hedefidir. Uluslararası geçerlilikte deneyim ve donanıma sahip öğretim üyeleriyle İstanbul Gedik Üniversitesi Mimarlık Bölümü, eleştirel, analitik ve bilimsel düşünme yeteneği gelişmiş, çağın teknolojik imkânlarından yararlanabilen, ülkemiz ihtiyaçları doğrultusunda kuramsal ve deneysel bilgilerle donatılmış, vizyon sahibi mimarlar yetiştirmeye devam ediyor.

Vizyonumuz

Seçkin öğretim kadrosu ile geleceği şekillendirebilecek bireyleri yetiştiren yenilikçi, fark yaratan, değer üreten, mükemmeliyetçi küresel bir üniversite olmak, kurum vizyonu paralelinde; Ulusal ve uluslararası akredite programları ile tasarım eğitimi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde lider olmak, seçkin akademik altyapı ve destekleyici olanaklarla, öğrencilerin kendilerini yönlendirmeleri ve yaratıcı ve verimli bir kariyer elde etme yolunda gerekli olan bilgi ve beceri elde etmelerini sağlamaktır. Kalitenin yükseltilmesi, motivasyonun, paylaşımın ve çeşitliliğin artması ile etik değerlerin yükseltilmesi, bölümümüzün gelecekteki hedefleri arasındadır.

Misyonumuz

  • Öğrencilerimize tüm dünyada geçerli etkin ve kaliteli bir eğitim sunmak,
  • Çalışma hayatına rekabet gücü yüksek, bireysel mesleki ve etik standartları en üst düzeyde karşılayabilecek tam donanımlı mezunlar yetiştirmek,
  • Sanayi ve hizmet sektöründeki deneyimini eğitimle bütünleştirmiş, niteliğini uluslararası standartlarda sürekli değerlendiren alanında öncü, araştırma-geliştirme üniversitesi olmak,
  • Bilim, teknoloji, sanat, kültür, hizmet ve spor alanlarında “üniversite-toplum-sanayi” işbirliğine en üst düzeyde katkı sağlayan dünya üniversitelerinden biri olmaktır. Kurum misyonu paralelinde; Uluslararası standartlara uygun olarak seçkin bir müfredat geliştirmek ve değişik öğrenci gruplarına disiplinler arası bir tasarım eğitimi fırsatı sunmak; geleceğin mimarlarını ve tasarımcılarını, yenilikçi, yaratıcı, kültür ve çevreye duyarlı; yüksek derecede eleştirel düşünce yeteneği olan ve mimarlıkta kullanılmakta olan güncel teknolojileri bilen; aynı zamanda başka disiplinlerle işbirliği yapabilen meslek insanları olarak yetiştirmektir.