Bölüm Başkanının Mesajı

İstanbul Gedik Üniversitesi Mimarlık Bölümü olarak, kente, çevreye ve tüm canlılara karşı sorumluluk  gerektiren, geçmişten geleceğe önemini koruyan ve artıran mesleğimizin en iyi temsilcilerini yetiştirmek üzere çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Planlı, kaliteli ve disiplinler arası bir eğitim süreci sonunda çok boyutlu ve eleştirel düşünebilme yeteneğine sahip mezunlar vermekteyiz. İstanbul’da mimarlık eğitimi almanın farkını ve avantajını yaşayan öğrencilerimiz ile birlikte meslek adına her zaman etik değerlere sahip ve ilkeli çalışmanın azmini taşımaktayız. Köklü eğitim kurumlarından mezun öğretim   üyelerinden oluşan akademik kadromuz ile aldığınız eğitimden gurur duyuyoruz. Sizleri teknik olarak donanımlı,  evrensel tasarım ilkelerini benimseyen ve uygulayan,  sürdürülebilirlik kavramını  özümsemiş, teknolojik yenilikleri takip eden ve etkin olarak kullanan meslek insanları olarak  yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Temel mesleki eğitimimizi, teorik ve uygulamalı dersler aracılığıyla öğrenci odaklı olarak gerçekleştirmekteyiz. Eğitim sistemimiz çok sayıda çalıştay, konferans, seminer, atölye çalışmaları, teknik ve sosyal geziler, sergiler, stajlar, yarışmalar ve diğer etkinlikler ile desteklenmektedir. Çeşitli burs ve indirim olanakları ile lisans eğitim öğretim sürecinde  destek alınabilmektedir. Öğrencilerimiz, Mimarlık Bölümü Lisans Programımızdan ‘Mimar’ unvanı ile mezun olmaktadır. Mezunlarımız bu unvan ile yetki ve sorumluluk alarak mimarlık mesleğinin her alanında çalışmalar yapabilmekte, çok fazla sayıda yurt içi ve yurt dışı iş olanağı bulabilmektedir.

Mimarlık mesleğini hedefleyen tüm öğrencilerimizi öncelikle tebrik eder, birlikte güzellikler oluşturmak dileğiyle başarılar dileriz.