444 5 438     info@gedik.edu.tr

Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programının amacı, bir mekanik veya ısıl sistemin tasarımını belli bir sistematik içinde gerçekleştirebilecek, bu alanlarda bir mühendislik problemini modelleyip ilgili matematik araçlarla çözüme ulaşabilecek, disiplinler arası araştırma yapıp özgün teknolojik çözümler ortaya koyabilecek, teknolojik tasarımlara ilişkin kuramları uygulayarak yeni ürünler yaratabilecek; çağdaş teknolojik bilgilere, bilimsel araştırma yöntemleri ve etik bilgisine sahip profesyonel araştırmacı mühendisler yetiştirmek olarak özetlenebilir.

Makine Mühendisliği Yüksek Lisans programı 2018-2019 Güz Yarıyılında eğitim-öğretime başlamış ve henüz bir yılını doldurmamış bir yüksek lisans programıdır. 2019-2020 Eğitim öğretim yılında ders planında değişikliklere gidilmesi ve özellikle yeni malzeme teknolojileri, biyomekanik, savunma teknolojileri, ve ileri imalat alanlarına hitap eden yeni derslerin eklenmesi planlanmaktadır. Bu alanlarda deneysel çalışmaları da içerecek yeni araştırma konularında araştırma grupları kurularak, ülkemiz için öncelikli alanlarda çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.