444 5 438     info@gedik.edu.tr

Merkezin Faaliyet Alanları

Faaliyet alanları

 • Türk Dilini ikinci dil olarak öğrenmek isteyenlere seviye belirleme sınavları yapmak, bunların sonucuna göre öğrencilere öğretim programları düzenlemek ve sertifika vermek.
 • Türk Dilini ikinci dil olarak öğrenen kişilere bu dili doğal ortamında kazandırmaya yönelik programlar düzenlemek; Türkiye dışındaki ülkelerde çalışmalarını sürdüren Türkoloji (Türk Dili ve Edebiyatı) bölümlerinin Türkçe hazırlık sınıflarına hazırlık eğitimi vermek.
 • Talep halinde resmî veya özel kurum ve kuruluşların personeline yazışma ve konuşma eksiklerini tamamlayıcı kurslar düzenlemek, seminerler vermek ve bunları sertifika ile belgelemek.
 • Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmek ve Türkiye’yi ve Türk Kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içi ve yurt dışı gezileri düzenlemek.
 • Türkiye’ye gelemeyen ancak Türkçe öğrenmek isteyen ilgililere uzaktan eğitim vermek suretiyle (internet) Türkiye Türkçesi öğretmek.
 • Yurtdışında yaşayan ve/veya Türkiye’ye dönen Türk çocuklarına ve yetişkinlere Türkçe öğretmek.
 • Türk Dilinin tarihsel dönemleri ve çağdaş kolları üzerine araştırmalar yapmak, projeler üretmek.
 • Türk Dilinin halen konuşulmakta olduğu ülkelerdeki benzer merkezlerle işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak.
 • Türk Dilinin öğretimi ile ilgili dil bilimsel yöntem ve teknikleri geliştirmek ve bunları uygulamak.
 • Türk Dilinin kollarından birini konuşan ülkelerin bilim insanları ile ortak iletişim dili konusunu tartışmak.
 • Türk Dilinin bütün kollarının öğrenilmesine yönelik programlar düzenlemek.
 • Gerektiğinde Türk Dili içerikli servis derslerini yürütmek.
 • Türk Dilinin yazılı ve sözlü kullanımında karşılaşılan sorunları gidermeye; daha doğru ve etkili kullanılmasını sağlamaya yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek.
 • Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi; mevcut ve gelecekte karşılaşabileceği sorunları konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu sorunlara öneriler getirmek.
 • Dilin en önemli kültür taşıyıcılarından biri olması özelliğinden hareketle, Türk Dilinin öğretilmesi çalışmalarında Türk Kültürünün tanıtılması hususunun değerlendirilmesini sağlamak.
 • Türk Dilinin doğru ve etkili kullanımının kazandırılması için basın yayın organları ile işbirliği yapmak.