İGÜN-TÖMER Öğrencisi Olma Koşulları Nelerdir?

  1. Kursa kayıt yaptırmadan önce seviye belirleme sınavına girilir. Seviye belirleme sınavı günü ve saati İGÜN-TÖMER tarafından öğrenciye bildirilir.
  2. Seviye belirleme sınavına giren öğrenci, düzeyine göre sınıflara ayrılır. Sınıflar, ortalama 15 kişilik gruplardan oluşur.
  3. Bir sınıfın açılabilmesi için İGÜN-TÖMER yönetimi tarafından belirlenmiş olan ez az kursiyer sayısına ulaşmış olması gerekir.
  4. Yeterli öğrenci sayısına ulaşıldığında öğrenciler akademik takvimde belirlenen tarihler arasında derslere başlar.