Hakkımızda

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İGÜN-TÖMER); Avrupa Konseyi tarafından 2001 yılında yayımlanan dinleme, yazma, sözlü anlatım ve karşılıklı konuşma gibi dil becerilerine dayalı bir yabancı dil öğretim ve sertifikalandırma sistemini öngören, “Common European Framework of Reference for Languages (Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi) esaslarına göre eğitim vermek üzere 2018 yılında faaliyetine başlamıştır.

İGÜN-TÖMER’de dil öğretimi, dört temel becerinin eşit ağırlıklı olarak (okuma, dinleme, konuşma, yazma) geliştirmesine dayalıdır. Öğretim etkinlikleri, her sınıfta bulunan yansıtıcı, DVD oynatıcı, seviyelere özel hazırlanan ders materyalleri vb. görsel-işitsel araçlarla desteklenmektedir.

İGÜN-TÖMER’de Türkiye’de öğrenim gören öğrencilerin, Türk kültürünü tanıyıp burada yaşamalarını kolaylaştıracak pratiği edinmelerine katkı sağlayıcı etkinlikler planlanmakta ve öğrenci merkezli eğitim modeli benimsenmektedir.

Kurslara devam ederek başarılı olan öğrenciler, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü imzalı başarı sertifikasını almaya hak kazanırlar. İGÜN-TÖMER sertifikaları, birçok kamu kuruluşu ile özel kuruluşlarda dil düzeyinin belirlenmesi açısından referans kabul edilmektedir.