Seviyeler

İGÜN- TÖMER’de kurs seviyeleri Avrupa Dil Portfolyosundaki temel dil seviyelerine uygun olarak düzenlenmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEVİYE BELİRLEME SINAVI

Öğrencilerin hangi kurdan eğitime başlayacaklarını belirlemek için Seviye Belirleme Sınavı yapılır. Sınav sonucuna göre, öğrencinin eğitime başlayacağı kur seviyesi belirlenir.

SEVİYE PUAN
A1 20-49
A2 50-59
B1 60-69
B2 70-79
C1 80-89
C2 90-100

 

KUR BİTİRME SINAVI

Öğrencinin almış olduğu kuru tamamlayıp bir üst kura geçebilmesi için, Kur Bitirme Sınavından başarılı olması gerekmektedir. Sınavda başarılı olması için öğrencinin dinleme, konuşma, okuma ve yazma kısımlarının her birinden GEDİK ÜNİVERSİTESİ-TÖMER tarafından belirlenen asgari puanı alması gerekir. Sınav sonucu yeterli puanı alamayan öğrenciler aynı kuru tekrar eder. Başarılı olan öğrencilere sertifikaları teslim edilir.

***Kur bitirme sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilir. B1 ve üst kurlar için okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerinin her birinden en az 15 puan alınması gerekmektedir.