Müdürün Mesajı

İGÜN-TÖMER’den merhaba,

Merkezimiz, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde Avrupa Birliği komisyonlarınca hazırlanan Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçeve metnindeki esaslar ve “Kulak dil alışkanlığı yöntemi” ile “Bilişsel Öğrenme Yaklaşımı”nı benimseyen öğretim anlayışıyla eğitim vermektedir.

A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 kurlarımızda; dinleme-konuşma-okuma-yazma sırası izlenerek öğrencinin dört beceriye de eşit şekilde hâkim olması hedeflenir. Tekrar ve taklit yoluyla pekiştirme sağlanırken dilbilgisi, tümevarım yöntemiyle süreç içerisinde öğretilir. Dil öğretim yöntemimizde, öğrencinin Türk diline hâkimiyetini arttırmak ve öğrenim sürecini hızlandırmak için dil ve kültür banyosuna maruz kalacakları etkinlikler düzenlenir. Sınıf ve okul içerisinde konuşma grupları oluşturulur, okul dışındaki çevreyle irtibatta olacakları etkinlik, proje, oyun ve gezi çalışmaları planlanır.

Türkçe yeterlilik sertifikasını alan öğrencinin sadece Türkçe eğitim alabilir düzeye gelmesini değil, Türkiye’de sosyal bir birey olarak rahatça yaşayabilmesini de sağlayacak dil ve kültür aktarımını hedefleyen bütünleşik yaklaşımıyla her geçen gün büyüyen İGÜN-TÖMER ailesinde bir araya gelmek dileğiyle…

Öğr. Gör. N. Dilşat KANAT

İGÜN-TÖMER Müdür V.

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi