Kesin Kayıt Nasıl Yapılır? FINAL REGISTRATION PROCEDURE

  1. Kesin kayıt, öğrenci kurs ücretini web sitesinde yayımlanan banka hesabına yatırdıktan sonra İstanbul Gedik Üniversitesi İGÜN-TÖMER’e banka dekontu ve pasaportuyla şahsen başvurmasıyla gerçekleşir.
  2. Öğrenci, web sitesinde yayınlanan akademik takvimi takip etmeli ve ders başlangıcı tarihlerini kaçırmamalıdır.
  3. Kurs ücreti, beş kur (A1-A2-B1-B2-C1) için 1.250 Amerikan Dolarıdır ($). Kurs ücreti peşin ve iki taksit halinde yatırılabilir. Taksit ile yatırıldığı durumunda ilk taksit, kesin kayıttan önce ve ikinci taksit B2 kuru başlamadan önce yatırılmalıdır.

Başvuru Formu- Application Form

Aşağıdaki banka hesabına kurs ücretini (banka transfer ücreti hariç) yatırınız.

Hesap Sahibi:  T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ-TÖMER HESABI

TEB BANK Şube : 37-Pendik E-5

Hesap Numarası : 66764638

IBAN : TR590003200000000066764638

Hesap Türü : Vadesiz USD

AÇIKLAMA KISMI: ÖĞRENCİNİN ADI, PASAPORT NUMARASI ve KAÇ KUR İÇİN BEDEL YATIRDIĞI.

FINAL REGISTRATION PROCEDURE

  1. Final registration is done by personal application to Istanbul Gedik University IGUN-TOMER with bank receipt and passport after depositing the student course fee to the bank account published on the website.
  2. The student should follow the academic calendar published on the website and should not miss the starting dates of the course.
  3. Course fee is $ 1,250 ($) for five courses (A1-A2-B1-B2-C1). The course fee can be paid in advance at one time or in two installments. In case it is paid in installments, the first installment should be paid before the final registration and the second should be paid before B2 course starts.

Pay the course fee (excluding the bank transfer fee) to the bank account below.

Account Holder: T.C. GEDIK UNIVERSITY-TOMER

TEB BANK Şube: 37-Pendik E-5

Account Number: 66764638

IBAN: TR590003200000000066764638

Account Type: Drawing USD Account

STATEMENT PART: The name of the student, Passport Number and the number of courses that is paid.