Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Mimarlığı felsefesini ve pratiğini bilimsel çerçevede değerlendirmeye yönelik güncel açılımları takip eden dinamik bir alt yapılanmayı teşvik etmektedir. Bu kapsamda disipline yönelik kuramsal düşünce üretme, geliştirme ve tartışma yetisine sahip yenilikçi, çağdaş, araştırıcı, uluslararası eğitim ağında yer alan; peyzaj planlaması ve tasarımı, peyzaj mimarlığı tarihi ve kuramı, peyzaj konstrüksiyonu ve mühendisliği, peyzaj onarımı ve yönetimi, peyzaj ve kent ekolojisi, disiplinlerarası tasarım araştırmaları ve uygulamaları, peyzaj mimarlığında bilişim çalışma alanlarında ve arakesitlerinde araştırmaları yürüten ve bu alanlardaki yaklaşımları, yöntem ve teknikleri kullanan uzmanlar yetiştirmektir.