Laboratuvarlar

KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI

Çağımız teknolojisinin gereçleri kullanılarak; üretim öncesi ve sonrası hem üretim yönteminin belirlenmesi hem de üretilen malzemelerin kalite kontrolünün sağlanması amacıyla metalik malzemelerin ve çeşitli hammaddelerin kimyasal kompozisyonları bu laboratuvarda belirlenir. Öğrencilerimiz, mühendis olarak çalışma hayatına atılmadan önce, uygun karakterizasyon yöntemini belirleyerek analiz yapabilme, bu analizleri yorumlama ve raporlama becerilerini kazanmaktadır.

Kimyasal Analiz laboratuvarında Bulunan Cihazlar:

 • X-Ray Fluorescence (XRF) Elementel Analiz
 • Optik Spektrometre
 • Hidrojen Analiz Cihazı
 • Karbon Kükürt Tayin Cihazı
 • Termal Analiz (DSC-TGA)
 • Titrimetrik Analiz Ekipmanları

METALOGRAFİ ve HİDROMETALURJİ LABORATUVARI

Malzemelerin kullanım performansını belirleyen en önemli parametreler, malzemenin mikro ve makro yapılarıdır. Mikro ve makro yapıların belirlenmesi amacıyla malzemelere uygulanan işlemlerin ve sonrasında yapılan mikroskop incelemelerinin bütününe metalografi adı verilir. Özellikle günümüzde metal endüstrisinde hemen hemen her işletmede, üretilen ürünün kalitesinin belirlenmesi amacıyla metalografi işlemleri uygulanmaktadır. Geçmişte, bu konuda belli laboratuvarlardan hizmet alımı yapılırken günümüzde her işletme kendi metalografi laboratuvarını kurmakta ve elde ettiği sonuçları yorumlayarak, üretim ve satış politikalarını belirlemektedir. Bu nedenle mühendis olarak çalışacak öğrencilerimize eğitim hayatlarında, özellikle tecrübe gerektiren numune hazırlama ve metalurji ve malzeme bilgisi gerektiren yapı yorumlaması becerilerini kazandırmaya büyük önem vermekteyiz. Laboratuvarımızda hem numune hazırlama cihazlarımız hem de mikroskoplarımız yardımıyla mikro, makro yapı incelemesi, yorumlamaları ve elde edilen sonuçların raporlama işlemleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca hammaddeden itibaren malzeme üretiminde kullanılan, düşük tenörlü cevherlerin değerlendirilebilmesi ve çevre dostu olmasıyla ön plana çıkan, yüksek verimde metal eldesi sağlayan hidrometalurjik metal üretim prosesleriyle birlikte rafinasyon ve atıklardan metal geri kazanım prosesleri gibi işlemler de bu laboratuvarda gerçekleştirilmektedir.

Metalografi Laboratuvarında Bulunan Cihazlar:

 • Abrasif Kesme Cihazı
 • Sıcak Kalıplama Cihazı
 • Vakumlu Soğuk Kalıplama Cihazı
 • Zımparalama – Parlatma Cihazı
 • Çeker Ocak
 • Optik Mikroskop (Image Analyser ile Birlikte)
 • Makro Görüntüleme Cihazı (Image Analyser ile Birlikte)

MEKANİK TEST LABORATUVARI

Malzemelerin kullanılacağı alana göre tasarımı ve seçiminde en önemli parametrelerden biri mekanik özellikleridir. Tüm malzeme üretim prosesleri sonrasında, malzemeden beklenen mekanik performansı karşılayacağının göstergesi olarak mukavemet, sertlik ve darbe dayanımı gibi mekanik özelikleri belirli standartlar kapsamında tayin edilir. Bu anlamda tamamen akredite olan mekanik test laboratuvarlarında çekme testi, sertlik testi ve çentik darbe testleri gerçekleştirilmekte ve sonuçlar raporlanmaktadır. Tüm metal sektöründe uygulanan veya değerlendirilen bu testler ve sonuçları, laboratuvarlarımızda uzman akademisyen ve personellerin gözetiminde öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Böylece, öğrencilerimiz mezun olduklarında sektörde en çok karşılaşacakları yöntemlerin uygulanması ve raporlanması konusunda iş hayatları öncesinde yeterli tecrübeyi kazanabilmektedir.

Mekanik Test Laboratuvarında Bulunan Cihazlar:

 • Vickers Sertlik Cihazı
 • Çekme Testi Cihazı
 • Çentik Darbe Test Cihazı

TAHRİBATSIZ MUAYENE LABORATUVARI

Malzemelerin üretimi sonrası veya kullanımı sırasında, malzemede herhangi bir tahribat oluşturmadan hasar, hata veya deformasyon belirlenmesinde tahribatsız muayene yöntemleri kullanılmaktadır. Sektörde yer alan firmalar geçmişte bu konuda akredite firmalardan hizmet alırken günümüzde birçok firma kendi tahribatsız muayene laboratuvarlarını kurmakta ve bu konuda uzman personelleri istihdam etmektedir. Bu anlamda öğrencilerimiz mezun olmadan önce, bu yöntemleri uygulama ve elde ettiği sonuçları yorumlama ve raporlama konusunda tecrübe kazanmış olmaktadırlar. Görsel Muayene, Sıvı Penetrant Muayenesi, Ultrasonik Muayene, Radyografik Muayene ve Manyetik Parçacık Muayenesi gibi tüm tahribatsız muayene yöntemleri akredite laboratuvarımızda öğrencilerimiz tarafından uygulanabilmektedir.

KAYNAK UYGULAMA LABORATUVARI

Metal sektörünün en geniş uygulama alanlarından biri olan kaynak proseslerinin gerçekleştirilmesi ve kaynaklı yapıların incelenmesi konusunda uluslararası geçerliliğe sahip kaynak mühendisliği eğitimlerinin lisans düzeyinde de uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Akredite laboratuvarlarımızda öğrencilerimiz her türlü mühendislik malzemelerine Tungsten Asal Gaz Kaynağı (TIG), Metal İnert Gaz (MIG), Metal Aktif Gaz (MAG), Elektrik Ark, Oksi-Asetilen, Direnç Punta ve Toz Altı Kaynak yöntemlerinin tamamını uygulama ve metalurjik değerlendirmelerini gerçekleştirebilme fırsatını bulabilmektedir.

KİMYA-MALZEME LABORATUVARI

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bünyesinde bulunan Kimya-Malzeme Laboratuvarı’nda öğrencilere eğitim-öğretimleri süresince kullanacakları Kimya alt yapısını kazandıran deneysel uygulamalar gösterilmektedir. Öğrencilerimiz, ders müfredatlarında teorik olarak edindikleri bilgilerini deneyler ile laboratuvar ortamında pekiştirebilmektedirler. Bu süreçte öğrencilerimize laboratuvar derslerine başlamadan önce laboratuvar güvenliği dersi verilmektedir. Kimya-Malzeme Laboratuvarı, Kimya uygulamalarının yanı sıra Elektrometalurji, Korozyon ve Korunma, Polimer Malzemeler, Seramik Malzemeler ve Isıl İşlem derslerinin uygulamalarında kullanılmaktadır.