Bölüm Hakkında

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, çeşitli sanayi dallarındaki teknik ihtiyaçların giderilmesi amacıyla mühendislik malzemelerinin tasarlanması, geliştirilmesi, üretilmesini amaçlayan temel mühendislik dallarından biridir.

Günümüzde başta enerji, biyomühendislik, otomotiv, havacılık ve savunma teknolojileri alanları olmak üzere elektrik-elektronik, makine, inşaat, vb. mühendislik sahalarıyla ilişkili çok disiplinli bir bilim ve mühendislik dalı olarak gelişimini sürdürmektedir. Bu alanlarda kullanıma yönelik olarak geliştirilen metal ve alaşımları, seramik, polimer ve kompozit malzemelerin üretimlerinden son kullanımlarına kadar geçen tüm evreler ve bu süreçlerin malzeme üzerine etkilerinin irdelenmesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği’nin çalışma alanını oluşturmaktadır.

Misyon

İstanbul Gedik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği özgörevi; konusunda uzman, araştıran, sorgulayan, öğrenmeyi öğrenmiş, yaratıcı, yenilikçi, toplumsal sorumluluk bilincine ve etik değerlere sahip, bölge ve ülke endüstrisine olumlu katkılar yapan Metalurji ve Malzeme Mühendisi ve bilim insanı yetiştirmektir.

Vizyon

Alanında uzman öğretim kadrosunun mezun ettiği mühendislerin gerçekleştirdiği araştırma-geliştirme faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde geleceğe yön veren ve sürdürülebilir toplumsal kalkınmaya temel oluşturacak teorik ve pratik bilgileri birleştiren, üniversite-sanayi işbirliği kültürünü öğrencilerine aktaran saygın bir bölüm olmaktır.

NEDEN METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ?

 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ÇÜNKÜ malzeme olmazsa mühendislik olmaz. Dizayna uygun malzemenin belirlenmesi, ihtiyaca yönelik yeni malzemelerin tasarımı ve üretimi konusunda sadece Metalurji ve Malzeme Mühendisleri tam donanımlıdır. Örnek bir dizayn olarak uçak gövdesi hayal edin. Hafif ve dayanıklı bir malzeme düşünmelisiniz. Alüminyum folyodan uçak gövdesi yapamazsınız. Uygun alüminyum alaşımını belirlemek ve üretmek zorundasınız.
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ÇÜNKÜ temel mühendisliktir ve diğer mühendislik alanlarıyla doğrudan ilişkilidir.
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ÇÜNKÜ istediğiniz sektörde mühendislik yapma imkanınız vardır. İlginizi çeken alana yönelebilirsiniz.
 1. Havacılık ve savunma teknolojileri alanında uçak/uzay araçlarının,
 2. Denizcilik alanında gemi, denizaltı, yat malzemelerinin,
 3. Otomotiv sektöründe araçların,
 4. Belki bir cep telefonunun,
 5. İleri teknoloji seramiklerini,
 6. Elektronik malzemelerin,
 7. Piller, aküler ve enerji malzemelerinin,
 8. Biyomedikal malzemelerin, biyomalzemelerin, yapay doku malzemelerinin tasarımı ve üretiminde, ARGE’sinde malzeme dizaynı veya üretimi üzerine çalışabilirsiniz.
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ÇÜNKÜ sayamadığımız daha birçok alana yönelip mühendislik yapma imkânınız vardır.
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ÇÜNKÜ kaynak teknolojileri, tahribatsız muayene alanlarında eğitim alıp bu alanlara yönlenebilirsiniz.
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ÇÜNKÜ diğer temel mühendislik bölümlerine göre daha az üniversitede mevcut olduğundan mezun olduğunuzda daha az sayıda mühendisle yarışa girersiniz.

Ayrıca ülkemizde yerli üretime yönelik girişimlerin hız kazanmasıyla birlikte Metalurji ve Malzeme Mühendislerine olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Yerli üretimde üretilecek parçaların malzemelerinin üretimlerinin de ülkemizde gerçekleştirilmesi düşünüldüğünde alanında uzman, bilimsel altyapısı kuvvetli ve tasarım yeteneği güçlü Metalurji ve Malzeme Mühendislerinin yetişmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.

 • Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimizin %92’si mezun olduktan sonra Ar-Ge mühendisi, üretim müdürü, tasarım mühendisi, kalite-kontrol uzmanı, saha mühendisi, Kaynaklı imalat mühendisi, Üretim mühendisi unvanlarıyla iş hayatında aktif olarak çalışmaktadır.