Program Öğretim Amaçları

  • Uluslararası ticaret ve finansman sistemlerinin ve birimlerinin kurulması, işletilmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesiyle ilgili olarak tüm sektörlerde faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası firmalarda istihdam edilen,
  • Yaşam boyu öğrenme bilinci sayesinde, kariyerleri boyunca sürekli ve hızla değişen çalışma hayatı koşullarına uyum sağlayan, riskleri öngörebilen ve çözümler üreten, takım çalışmasına yatkın; yaşadıkları çevreye değer katan,
  • İş hayatında verilen görevleri etik kurallar çerçevesinde etkin kararlar alarak başarıyla tamamlayabilen

yönetici adayları ve nitelikli uzman kadrolar yetiştirmektir.