444 5 438     info@gedik.edu.tr

İnşaat Mühendisliği

İnşaat mühendisliği programının temel amacı öğrencilerini inşaat mühendisliğinin çeşitli alanlarında eğiterek inşaat mühendisliği ile ilgili güncel problemlere çözüm getirebilen, yüksek bilgi ve beceriye sahip uzman yüksek mühendisler ve araştırmacılar yetiştirmektir. Hızlı gelişen teknolojiyle beraber aşılması gereken birçok teknik problem de ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı muhtemel güncel ve gelecekteki problemleri çözmek için iyi eğitilmiş uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır.