Etkinlikler, Fotoğraf ve Video Albümü

 • İstanbul Gedik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü diploma tezi sunumları öğrencilerimiz tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

 • Dr. Öğr. Üyesi Mert Tolon hocamız danışmanlığında “MS Office Excel Kullanılarak Zemin İnceleme Raporu Hesaplama ve Oluşturma Programı Geliştirilmesi” konulu diploma tezi sunumu

 • Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Kazar hocamız danışmanlığında “Bir Bina Projesinin İnşaat Süreçlerinin Mevcut Paket Programları Kullanılarak Planlanması” konulu diploma tezi sunumu

 • Dr. Öğr. Üyesi Redvan Ghasemlounia hocamız danışmanlığında “Hidrolik Sistemler ve Su Yapıları” konulu diploma tezi sunumu

 • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Güllü hocamız danışmanlığında “Az Katlı Betonarme Yapılarda Metalik Sönümleyicilerin Yapının Deprem Davranışına Etkisinin İncelenmesi” konulu diploma tezi sunumu

İstanbul Gedik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen ders dışı etkinliklerin sonuncusu Dr. Öğr. Üyesi Redvan Ghasemlounia’nın “Su Mühendisliği Uygulamaları”  konularını içeren sunumuyla gerçekleştirildi

 

İstanbul Gedik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen ders dışı etkinliklerin ikincisi Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Kazar tarafından “İnşaat Yönetiminde İş Güvenliği ve Endüstri 4.0 Uygulamaları ” konulu sunum ile gerçekleştirildi.

 

İstanbul Gedik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen ders dışı etkinliklerin ilki Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Güllü’nün “Enerji Sönümleyici Çelik Yastıkların Deneysel ve Kuramsal İncelenmesi”  konularını içeren sunumuyla gerçekleştirildi.

 

İstanbul Gedik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen İnşaat Sektöründe Başarı Hikayeleri Söyleşi dizisinin sonuncusu olan Tasarımdan Analize Projelendirme Yönetimi, Dr. Öğr. Üyesi Mert Tolon’un yönetimi ve İnşaat Mühendisi Dr. Gökhan Güler’in katılımı ile yapıldı.

İstanbul Gedik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen İnşaat Sektöründe Staj İmkanları Söyleşi serisi Dr. Öğr. Üyesi Mert Tolon’un yönetimi ve İnşaat Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Halit Can Hamurcu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

İstanbul Gedik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen İnşaat Sektöründe Başarı Hikayeleri Söyleşi dizisinin üçüncüsü olan Finansman Yönetimi, Dr. Öğr. Üyesi Mert Tolon’un yönetimi ve ALBARAKA Yatırım Projeleri Müdürlüğü İnşaat Yüksek Mühendisi Mustafa Fazilet’in katılımı ile yapıldı.

İstanbul Gedik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen İnşaat Sektöründe Staj İmkanları Söyleşi serisinin ikincisi Dr. Öğr. Üyesi Mert Tolon’un yönetimi ve İnşaat Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Utku Macit’in katılımıyla gerçekleştirildi.

İstanbul Gedik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen İnşaat Sektöründe Staj İmkanları Söyleşi serisinin ilki Dr. Öğr. Üyesi Mert Tolon’un yönetimi ve İnşaat Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Muhammed Hakan Yavuz’un katılımıyla gerçekleştirildi.

İstanbul Gedik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen İnşaat Sektöründe Başarı Hikayeleri Söyleşi dizisinin ikincisi olan İnşaat Sektöründe STK’ların Rolü, Dr. Öğr. Üyesi Mert Tolon’un yönetimi ve GAİMDER Yönetim Kurulu Üyesi ve İnşaat Müteahhidi Seyfettin Coşan’ın katılımı ile yapıldı.

İstanbul Gedik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen İnşaat Sektöründe Başarı Hikayeleri Söyleşi dizisinin ilki olan Proje Süreç Yönetimi, Dr. Öğr. Üyesi Mert Tolon’un yönetimi ve İnşaat Yüksek Mühendisi ve Mimar Hayati Küçük’ün katılımı ile yapıldı.

Mühendislik Fakültesi bünyesinde devam edilen Bilimsel Paylaşım Seminerleri’nin yedincisi, fakültemizin İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Redvan GHASEMLOUNIA tarafından yapılan “Surface Suspended Sediment Distribution Pattern for an Unexpected Flood Event at LAKE Koycegız, Turkey” konulu sunum.

 • Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mert Tolon ile İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Güllü, yürütmekte oldukları bilimsel çalışmalar ile ilgili İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) yürütücüsü olan İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi Müdürü Sayın Kazım Gökhan Elgin’in makamlarında ziyareti.
 • Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı, Dr. Öğr. Ü. Mert Tolon ile İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Ü. Ahmet Güllü, yürütmekte oldukları “Kritik Zemin Parametrelerinin Teorik Olarak Belirlenmesi” konulu araştırmaları hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nden Deprem ve Zemin İnceleme Müdürü Jeofizik Yüksek Mühendisi Sayın Kemal Duran’ın ziyareti.

 • Mühendislik Fakültesi bünyesinde devam edilen Bilimsel Paylaşım Seminerinde İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Ü.  Ahmet Güllü, “Yapı ve Deprem Mühendisliğinde Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler” konularını içeren sunumunu gerçekleştirdi.

 • 14 Kasım 2019 Perşembe günü gerçekelştirilen İnşaat Mühendisliği Öğrenci kulübümüzün bu yıl ki ilk programı olan Tanışma yemeği organizasyonuna 19 kişi katıldı.
 • “İnşaat Mühendisliğinde zemin mekaniği ve geoteknik ana bilim dalının yeri”semineri Dünya Zemin Genel müdürü İnşaat Yüksek Müh. Habip Koçak KÖSE tarafından 26 Kasım 2019 Salı 47 kişilik bir katılım ile gerçekleştirildi.
 • “Geoteknik Mühendisliğinde Temel ve İksa Sistemleri” konulu teknik gezi 6 Aralık 2019 Cuma günü gerçekleştirildi.İksanın en önemli elemanlarından olan ankrajın ve fore kazığın önemini teorik kısımlarının anlatılması ve uygulamalı olarak gösterimini sağlayan sayın İnşaat Yüksek Mühendisi Habip Koçak KÖSE’nın şantiyesine teknik gezi ile ziyarette bulunuldu.

 • “Proje Geliştirme Süreci ve Marka Yönetimi” Semineri İnşaat Yük. Mühendisi ve Mimar, Sn. Hayati KÜÇÜK ile 17 Aralık 2019 Salı günü gerçekleştirildi.
 • Turkuaz Yapısal Çelik A.Ş. Genel Müdürü ve İnşaat Yük. Mühendisi, Sn. Turan DURMUŞOĞLU ile 12 Mart 2020 Perşembe günü “Lider Mühendisler – 1” konulu seminer gerçekleştirildi.